Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một bóng đèn có ghi 6V – 3W, một điện trở R và một nguồn điện được mắc thành mạch kín như hình vẽ. Biết nguồn điện có suất điện động E = 12V và điện trở trong r = 2Ω; đèn sáng bình thường. Giá trị của R là:

Câu 397003:

Một bóng đèn có ghi 6V – 3W, một điện trở R và một nguồn điện được mắc thành mạch kín như hình vẽ. Biết nguồn điện có suất điện động E = 12V và điện trở trong r = 2Ω; đèn sáng bình thường. Giá trị của R là:


A. 22Ω

B. 12Ω

C. 24Ω

D. 10Ω

Câu hỏi : 397003

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính điện trở của đèn: \({{R}_{d}}=\frac{{{U}_{dm}}^{2}}{{{P}_{dm}}}\)


Để đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua đèn phải bằng giá trị định mức: \({{I}_{dm}}=\frac{{{P}_{dm}}}{{{U}_{dm}}}\)  


Đoạn mạch điện trong sơ đồ gồm đèn và điện trở R mắc nối tiếp.


Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta có: \(I=\frac{E}{{{R}_{d}}+R+r}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện trở của đèn: \({{R}_{d}}=\frac{{{U}_{dm}}^{2}}{{{P}_{dm}}}=\frac{{{6}^{2}}}{3}={{12}_{{}}}\Omega \)  

  Để đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua đèn phải bằng giá trị định mức:

   \(I={{I}_{dm}}=\frac{{{P}_{dm}}}{{{U}_{dm}}}=\frac{3}{6}=0,5A\)  

  Đoạn mạch điện trong sơ đồ gồm đèn và điện trở R mắc nối tiếp.

  Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta có:

  \(I=\frac{E}{{{R}_{d}}+R+r}\Rightarrow 0,5=\frac{12}{12+R+2}\Rightarrow R=10\Omega \)  

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com