Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\frac{{55}}{{57}}\) và \(\frac{{89}}{{43}}\)

So sánh hai phân số qua phân số trung gian:

Câu 397216: \(\frac{{55}}{{57}}\) và \(\frac{{89}}{{43}}\)

A. \(\frac{{55}}{{57}} > \frac{{89}}{{43}}\).

B. \(\frac{{55}}{{57}} < \frac{{89}}{{43}}\).

C. \(\frac{{55}}{{57}} = \frac{{89}}{{43}}\).

D. Không so sánh được

Câu hỏi : 397216

Phương pháp giải:

So sánh qua phân số trung gian:


*Cách chọn phân số trung gian:


Phân số trung gian: +Tử số là tử số của phân số thứ nhất. Mẫu số là mẫu số của phân số thứ hai.


Hoặc ngược lại: + Tử số của phân số thứ hai. Mẫu số là mẫu số của phân số thứ nhất.


*Điều kiện để so sánh qua phân số trung gian:


+ Tử số 1 > Tử số 2 và Mẫu số 1 < Mẫu số 2.


+ Tử số 1 < Tử số 2 và Mẫu số 1 > Mẫu số 2.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\frac{{55}}{{57}}\) và \(\frac{{89}}{{43}}\)

  Chọn phân số trung gian: \(\frac{{55}}{{43}}\)

  Ta có: \(\frac{{55}}{{57}} < \frac{{55}}{{43}}\) và \(\frac{{55}}{{43}} < \frac{{89}}{{43}}\)

  Do đó: \(\frac{{55}}{{57}} < \frac{{89}}{{43}}\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com