Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1); hỗn hợp Y gồm CH3OH và C2H5OH (tỉ lệ mol 3:2). Lấy 11,13 gam hỗn hợp X tác dụng với 7,52 gam hỗn hợp Y có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng. Khối lượng của este thu được là (biết hiệu suất các phản ứng este đều 75%)

Câu 397312: Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1); hỗn hợp Y gồm CH3OH và C2H5OH (tỉ lệ mol 3:2). Lấy 11,13 gam hỗn hợp X tác dụng với 7,52 gam hỗn hợp Y có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng. Khối lượng của este thu được là (biết hiệu suất các phản ứng este đều 75%)

A. 11,616 gam.

B. 11,4345 gam.

C. 10,89 gam.

D. 14,52 gam.

Câu hỏi : 397312

Phương pháp giải:

Gọi công thức chung của hỗn hợp X là R1COOH. Gọi công thức chung của hỗn hợp Y là R2OH.


Từ tỉ lệ số mol các chất tìm được R1 và R2.


Tính số mol X và số mol Y để xác định hiệu suất phản ứng tính theo X hay Y. Tính số mol chất phản ứng.


- Viết PTHH, từ số mol chất tham gia phản ứng suy ra số mol este thu được.


- Tính khối lượng este.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi công thức chung của hỗn hợp X là R1COOH. Gọi công thức chung của hỗn hợp Y là R2OH.

  MX = \(\dfrac{{46 + 60}}{{1 + 1}}\) = 53 → MR1 = 53 - 45 = 8 (g/mol)

  MY = \(\dfrac{{32.3 + 46.2}}{{3 + 2}}\) = 37,6 → MR2 = 37,6 - 17 = 20,6 (g/mol)

  Ta có: nX = 11,13 : 53 = 0,21 mol; nY = 7,52 : 37,6 = 0,2 mol

  Do nY < nX nên hiệu suất phản ứng este hóa tính theo Y.

  ⟹ nY (pư) = 0,2.75% = 0,15 mol

  PTHH: R1COOH + R2OH ⇄ R1COOR2 + H2O

  Pư:                            0,15 →      0,15

  ⟹ meste thu được = 0,15.(8 + 12 + 32 + 20,6) = 10,89 (g).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com