Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Amin đơn chức X có % khối lượng của N là 23,73%. Số CTCT của X là

Câu 398195: Amin đơn chức X có % khối lượng của N là 23,73%. Số CTCT của X là

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Câu hỏi : 398195

Phương pháp giải:

- X là amin đơn chức nên X có 1 nguyên tử N.


- Từ phần trăm khối lượng của N xác định được khối lượng mol của X.


- Xác định CTPT và viết các đồng phân thỏa mãn.

 • Đáp án : D
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X là amin đơn chức nên X có 1 nguyên tử N

  Mà %mN = 23,73% ⟹ MX = \(\dfrac{{14}}{{23,73}}.100\) = 59 (g/mol)

  Giả sử X có CTPT là CxHyN (x, y ∈ N*)

  ⟹ 12x + y + 14 = 59 ⟹ 12x + y = 45

  ⟹ x = 3 và y = 9 thỏa mãn

  ⟹ X là C3H9N.

  Các CTCT amin X thỏa mãn là

  CH3 - CH2 - CH2 - NH2

  CH3 - CH(NH2) - CH3

  CH3 - NH - CH2 - CH3

  CH3 - N(CH3) - CH3

  ⟹ X có 4 CTCT thỏa mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com