Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

“Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân” là bài học kinh nghiệm Nguyễn Ái Quốc rút ra từ sự kiện lịch sử nào?

Câu 399566: “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân” là bài học kinh nghiệm Nguyễn Ái Quốc rút ra từ sự kiện lịch sử nào?

A. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách 8 điểm đến Hội nghị Véc xai (1919).

B. Phạm Hồng Thái ám sát toàn quyền Méc Lanh tại Sa Diện (1924).

C. Ám sát tên trùm mộ phu Ba Danh (1929).

D. Nguyễn Ái Quốc tham gia Quốc tế thứ Ba, sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920).

Câu hỏi : 399566

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 81.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách 8 điểm đến Hội nghị Véc xai (1919) nhưng các nước đế quốc không quan tâm đến Bản yêu sách, từ sự kiện này, Người rút ra kết luận: “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân”.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com