Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sau khi chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thực dân Pháp gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức, quản lý những vùng đất mới chiếm được do 

Câu 399565: Sau khi chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thực dân Pháp gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức, quản lý những vùng đất mới chiếm được do 

A. phong trào tị địa diễn ra rất sôi nổi.

B. quân dân ta tiếp tục tấn công ở khắp nơi.

C. thực dân Pháp phải chia sẻ lực lượng để chiếm các tỉnh miền Tây.

D. nhà Nguyễn chưa chuyển giao chính quyền ở 3 tỉnh miền Đông cho Pháp.

Câu hỏi : 399565

Phương pháp giải:

Giải thích.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Phong trào tị địa là phong trào phát động văn thân, sĩ phu, nhân dân di dời nhà, kể cả mộ của tổ tiên, … đến những vùng đất mà thực dân Pháp chưa chiếm đóng, kiên quyết không hợp tác với Pháp => Phong trào này khiến cho thực dân Pháp gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức, quản lý những vùng đất mới chiếm ở 3 tỉnh miền Tây.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com