Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn 11,0 gam hợp chất ankan rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong Ca(OH)2) dư, sau phản ứng thu được 75 gam kết tủa. Công thức phân tử của ankan là

Câu 399989: Đốt cháy hoàn toàn 11,0 gam hợp chất ankan rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong Ca(OH)2) dư, sau phản ứng thu được 75 gam kết tủa. Công thức phân tử của ankan là

A. C6H14.

B. C4H10.

C. C3H8.

D. C5H12.

Câu hỏi : 399989
Phương pháp giải:

- Tính được số mol CO2 dựa vào số mol CaCO3.


- Viết PTHH đốt cháy. Từ số mol của CO2 suy ra số mol ankan (ẩn n).


- Lập phương trình khối lượng ankan, giải tìm được n.


- Kết luận CTPT.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dẫn CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  ⟹ nCO2 = nCaCO3 = 0,75 mol

  Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2

  Ta có: CnH2n+2 → nCO2

             0,75/n ←    0,75   (mol)

  Ta có: \({m_{ankan}} = {n_{ankan}}.{M_{ankan}} \to \dfrac{{0,75}}{n}.\left( {14n + 2} \right) = 11 \to n = 3\)

  Vậy CTPT của ankan là C3H8.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com