Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại điểm M trong điện trường gây bởi điện tích Q có đặt một điện tích điểm q, lực điện tác dụng q là F=3.10-3 N. Nếu thay q bằng điện tích q’=2q và cũng đặt tại M thì lực điện tác dụng q’ là

Câu 400740:

Tại điểm M trong điện trường gây bởi điện tích Q có đặt một điện tích điểm q, lực điện tác dụng q là F=3.10-3 N. Nếu thay q bằng điện tích q’=2q và cũng đặt tại M thì lực điện tác dụng q’ là

A.  6.10-3 N

B. 0,25. 10-3 N

C. 12.10-3 N

D. 1,5.10-3 N

Câu hỏi : 400740

Phương pháp giải:

Vận dụng biểu thức tính lực điện: \(F = k\dfrac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có lực điện tác dụng q: \(F = k\dfrac{{\left| {qQ} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

  Khi thay \(q\) bằng \(q'\) thì lực điện tác dụng \(q'\): \(F' = k\dfrac{{\left| {q'Q} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}} = 2F = {6.10^{ - 3}}N\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com