Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba?

I. AaaBbDdEe.                                    II. ABbDdEe.                           III.AaBBbDdEe.                     

IV. AaBbDdEe.                                  V. AaBbdEe.                            VI. AaBbDdEe.

Câu 401801:

Một loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba?


I. AaaBbDdEe.                                    II. ABbDdEe.                           III.AaBBbDdEe.                     


IV. AaBbDdEe.                                  V. AaBbdEe.                            VI. AaBbDdEe.

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Câu hỏi : 401801
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể ba có dạng 2n + 1 = 9NST (thừa 1 NST ở 1 cặp NST nào đó).

  Các kiểu gen thể ba là: I, III

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com