Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, đến năm 1942, khắp các châu ở Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc, trong đó có 3 châu “hoàn toàn”. “Hoàn toàn” nghĩa là

Câu 402083:

Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, đến năm 1942, khắp các châu ở Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc, trong đó có 3 châu “hoàn toàn”. “Hoàn toàn” nghĩa là

A. nhân dân đã sẵn sàng nổi dậy khởi nghĩa.

B. tất cả mọi người đều gia nhập Việt Minh.

C. công tác chuẩn bị lực lượng đã hoàn thành.

D. đã giành được chính quyền về tay nhân dân.

Câu hỏi : 402083

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 109.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, đến năm 1942, khắp các châu ở Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc, trong đó có 3 châu “hoàn toàn”. “Hoàn toàn” nghĩa là mọi người đều gia nhập Việt Minh.

   

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com