Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nếu \(\int\limits_1^2 {f\left( x \right)dx =  - 2} \) và \(\int\limits_2^3 {f\left( x \right)dx = 1} \) thì \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx} \) bằng:

Câu 402314: Nếu \(\int\limits_1^2 {f\left( x \right)dx =  - 2} \) và \(\int\limits_2^3 {f\left( x \right)dx = 1} \) thì \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx} \) bằng:

A. \( - 3.\)

B. \( - 1.\)

C. \(1.\)

D. \(3.\)

Câu hỏi : 402314
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com