Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = \dfrac{{2x + 1}}{{3 - x}}\) đồng biến trên khoảng nào?

Câu 403610: Hàm số \(y = \dfrac{{2x + 1}}{{3 - x}}\) đồng biến trên khoảng nào?

A. đồng biến trên \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\)  

B. đồng biến trên \(\left( { - \infty ;3} \right) \cup \left( {3; + \infty } \right)\)

C. đồng biến trên \(\left( { - \infty ;3} \right),\,\,\left( {3; + \infty } \right)\)  

D. nghịch biến trên \(\left( { - \infty ;3} \right),\,\,\left( {3; + \infty } \right)\)

Câu hỏi : 403610

Phương pháp giải:

- Tìm TXĐ của hàm số.


- Tính đạo hàm của hàm số.


- Nhận xét \(y'\) rồi suy ra các khoảng đơn điệu của hàm số.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + TXĐ: \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 3 \right\}\).

  + \(y = \dfrac{{2x + 1}}{{ - x + 3}} \Rightarrow y' = \dfrac{7}{{{{\left( {3 - x} \right)}^2}}} > 0\,\,\forall x \ne 3\).

  + Kết luận: Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ;3} \right),\,\,\left( {3; + \infty } \right)\).

  Chọn C.

  Chú ý:

  Không kết luận hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ;3} \right) \cup \left( {3; + \infty } \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com