Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 3x + 2017\)

Câu 403609: Hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 3x + 2017\)

A. đồng biến trên \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\)

B. nghịch biến trên tập xác định

C. đồng biến trên \(\left( {1; + \infty } \right)\)

D. đồng biến trên \(\left( { - 5; + \infty } \right)\)

Câu hỏi : 403609

Phương pháp giải:

- Tìm TXĐ của hàm số.


- Tính đạo hàm của hàm số.


- Giải bất phương trình \(y' > 0\) và suy ra các khoảng đồng biến của hàm số.

 • Đáp án : A
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + TXĐ: \(D = \mathbb{R}\).

  + \(y' = 3{x^2} - 6x + 3 = 3\left( {{x^2} - 2x + 1} \right) = 3{\left( {x - 1} \right)^2}\).

  + \(y' \ge 0\,\,\forall x \in \mathbb{R}\), \(y' = 0 \Leftrightarrow x = 1\).

  + Kết luận: Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com