Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiều biện pháp sau đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng?

I. Bón phân, tưới nước hợp lí.

II. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.

III. Trồng cây với mật độ thích hợp.

IV, Trồng cây đúng mùa vụ.

Câu 405019: Có bao nhiều biện pháp sau đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng?


I. Bón phân, tưới nước hợp lí.


II. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.


III. Trồng cây với mật độ thích hợp.


IV, Trồng cây đúng mùa vụ.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 405019
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tất cả các biện pháp đều được sử dụng để tăng năng suất cây trồng:

  I. Bón phân, tưới nước hợp lí.

  II. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.

  III. Trồng cây với mật độ thích hợp.

  IV, Trồng cây đủng mùa vụ.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com