Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép nhân \(\left( {{x^2} - 2xy + 1} \right)\left( {2x - 5y} \right)\) là:

Câu 405284: Kết quả của phép nhân \(\left( {{x^2} - 2xy + 1} \right)\left( {2x - 5y} \right)\) là:

A. \(2{x^3} - 9{x^2}y + 10x{y^2} + 2x - 5y\)                

B. \(2{x^3} - 9{x^2} + 12x - 5\)

C. \(2{x^2}y - 10x{y^2} + 2x - 5y\)                      

D. \(2{x^2}{y^2} - 9x{y^2} + 10xy - 4xy + 5y\)

Câu hỏi : 405284

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân của đa thức với đa thức: \(\left( {A + B} \right)\left( {C + D} \right) = AC + AD + BC + BD.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}\left( {{x^2} - 2xy + 1} \right)\left( {2x - 5y} \right)\\ = {x^2}\left( {2x - 5y} \right) - 2xy\left( {2x - 5y} \right) + 2x - 5y\\ = 2{x^3} - 5{x^2}y - 4{x^2}y + 10x{y^2} + 2x - 5y\\ = 2{x^3} - 9{x^2}y + 10x{y^2} + 2x - 5y.\end{array}\)

  Chọn  A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com