Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự kiện nào diễn ra trên thế giới tác động mạnh mẽ đến tình hình nước ta thúc đẩy sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?

Câu 406683:

Sự kiện nào diễn ra trên thế giới tác động mạnh mẽ đến tình hình nước ta thúc đẩy sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?

A. sự ra đời của chủ nghĩa phát xít.

B. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền.

C. cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

D. cách mạng tháng Mười Nga thành công

Câu hỏi : 406683

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 90.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã tác động nặng nề đến Việt Nam: nền kinh tế - xã hội Việt Nam thêm khủng hoảng trầm trọng. => mâu thuẫn xã hội càng trở nên gay gắt, trong đó, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp là mâu thuẫn bao trùm và cơ bản nhất. Đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com