Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{3x + 1}}{{x + 2}}\left( C \right).\) Các đường tiệm cận của (C) cùng với 2 trục tọa độ tạo thành hình chữ nhật có diện tích bằng:

Câu 407006: Cho hàm số \(y = \dfrac{{3x + 1}}{{x + 2}}\left( C \right).\) Các đường tiệm cận của (C) cùng với 2 trục tọa độ tạo thành hình chữ nhật có diện tích bằng:

A. 8 đvdt

B. 6 đvdt

C. 4 đvdt

D. 10 đvdt

Câu hỏi : 407006

Phương pháp giải:

- Tìm các tiệm cận đứng, ngang của đồ thị hàm số.


- Diện tích hình chữ nhật \(S = ab\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{3x + 1}}{{x + 2}}\) có:

  - Tiệm cận đứng là \(x =  - 2\).

  - Tiệm cận ngang là \(y = 3\).

  Diện tích hình chữ nhật được tạo bởi 2 tiệm cận là: \(S=\left| -2 \right|.\left| 3 \right|=6\) đvdt.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com