Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Which of the following would the author probably agree with?

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Human beings are plagued by all kinds of diseases and millions of people die from them. Many of these diseases such as diabetes, polio, whooping cough and diphtheria can be fatal and in the past, people used to die from them. However, with modern technology and a lot of research, scientists and doctors have come up with various ways to cure these diseases, and consequently, many lives are saved.

          In doing the medical research, doctors have come face to face with many problems. One such problem is the opposition that comes from animal activists. They are against the inhuman treatment of animals. They argue that in conducting their medical research, doctors put animals through a very painful process and this should be stopped. According to the fiercest animal activists, nothing justifies the use of animals in medical experiments, even if lives might be saved.

          To get their message across, animal activists are even willing to resort to the use of violence. Many animal protection groups, like the Animal Liberation Front (ALF), have broken into laboratories illegally to 'rescue' animals. They take away whatever animals they can find and free them. These people also make their case by threatening the researchers. They vandalize medical equipment, and in the most serious cases, they even use bombs.

          In stealing the animals, the activists are actually hindering the progress of medicine. In many cases, the

animals were part of research for the cure for various diseases and visual defects in babies. Cures for problems that people face, therefore, come slower and in the waiting period, more people die.

          Researchers have come up with many cures in the process of working with animals and on animals. Organ transplants are so common today, but we forget they became only possible after they were tested on animals. Doctors were able to come up with a cure for river blindness, a disease that affects millions of people in South America and Africa. These are only a few examples, and there are many more. In spite of what animal activists think, most researches do not treat animals cruelly. In fact, mistreated animals which are in agony will affect the quality of research so that results obtained are not really reliable. Thus, researchers do try to treat animals as well as possible.

          In the long run, animal activists can cause serious damage to the future of medicine. With their persistent campaigning, much of the public supports their cause. People with AIDS or cancer need doctors to do research to save their lives, and often it is a case where animal research is crucial before any cure can be found.


Câu 407755: Which of the following would the author probably agree with?

A. Animal activists are doing a good job for the community.

B. Organ transplants are impossible unless they are carried out on animals.

C. Animal research is essential to find a remedy for fatal diseases.

D. With modern technology, doctors can now cure all kinds of disease.

Câu hỏi : 407755

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu nào dưới đây mà tác giả có thể đồng tình?

  A. Các nhà bảo vệ động vật đang làm việc tốt cho cộng đồng.

  B. Việc cấy ghép tế bào thì không khả thi nếu chúng không được thực hiện trên động vật.

  C. Các nghiên cứu trên động vật thì cần thiết để tìm ra cách chữa trị cho các căn bệnh gây chết người.

  D. Với công nghệ hiện đại, các bác sĩ có thể chữa được tất cả các loại bệnh.

  Thông tin: ... often it is a case where animal research is crucial before any cure can be found.

  Tạm dịch: ... thường thì đó là trường hợp nghiên cứu trên động vật là rất cần thiết trước khi phương pháp này có thể được tìm thấy.

  Chọn C.

  Chú ý:

  Dịch bài đọc:

  Con người đang lo lắng về tất cả các loại bệnh và hàng triệu người chết vì chúng. Nhiều các căn bệnh này như tiểu đường, bại liệt, ho gà và bạch hầu có thể gây tử vong và trong quá khứ, người ta thường chết vì chúng. Tuy nhiên, với công nghệ hiện đại và rất nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học và bác sĩ đã đưa ra nhiều cách khác nhau để chữa các bệnh này, và do đó, nhiều sinh mạng đã được cứu.

  Khi thực hiện nghiên cứu y học, các bác sĩ đã phải đối mặt với nhiều vấn đề. Một vấn đề điển hình là sự phản đối xuất phát từ các nhà bảo vệ động vật. Họ chống lại sự đối xử vô nhân đạo với động vật. Họ cho rằng khi tiến hành nghiên cứu y học, các bác sĩ đã để động vật trải qua một quá trình rất đau đớn và điều này nên được dừng lại. Theo các nhà bảo vệ động vật mạnh mẽ nhất, không có gì biện minh cho việc sử dụng động vật trong các thí nghiệm y tế, ngay cả khi mạng sống có thể được cứu.

  Để bảo vệ thông điệp của họ, các nhà bảo vệ động vật thậm chí sẵn sàng sử dụng bạo lực. Nhiều nhóm bảo vệ động vật, như Mặt trận Giải phóng Động vật (ALF), đã đột nhập vào các phòng thí nghiệm một cách bất hợp pháp để 'giải cứu' động vật. Họ lấy đi bất cứ con vật nào họ có thể tìm thấy và giải thoát chúng. Những người này cũng xử lí trường hợp của họ bằng cách đe dọa các nhà nghiên cứu. Họ phá hoại thiết bị y tế, và trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, họ thậm chí còn sử dụng bom.

  Khi đánh cắp các động vật, các nhà hoạt động (nhà bảo vệ động vật) thực sự đang cản trở sự tiến bộ của y học. Trong nhiều trường hợp, các động vật là một phần của nghiên cứu để chữa trị các bệnh khác nhau và khiếm khuyết thị giác ở trẻ sơ sinh. Các cách chữa trị cho những vấn đề mà mọi người phải đối mặt, do đó, đến chậm hơn và trong thời gian chờ đợi, nhiều người chết hơn.

  Các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều phương pháp chữa trị trong quá trình làm việc với động vật và trên động vật. Cấy ghép nội tạng rất phổ biến ngày nay, nhưng chúng ta quên rằng việc này chỉ trở nên khả thi sau khi chúng được thử nghiệm trên động vật. Các bác sĩ đã có thể đưa ra một phương pháp chữa bệnh mù đường sông (bệnh giun chỉ), một căn bệnh ảnh hưởng đến hàng triệu người ở Nam Mỹ và Châu Phi. Đây chỉ là một vài ví dụ, và còn nhiều hơn nữa. Mặc cho các nhà hoạt động động vật nghĩ gì, hầu hết các nghiên cứu không đối xử tàn nhẫn với động vật. Trên thực tế, những động vật bị ngược đãi mà đang đau đớn thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu do đó kết quả thu được không thực sự đáng tin cậy. Vì vậy, các nhà nghiên cứu cố gắng đối xử với động vật tốt nhất có thể.

  Về lâu dài, các nhà bảo vệ động vật có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho tương lai của y học. Với chiến dịch dai dẳng của họ, phần lớn công chúng ủng hộ cho lí do của họ. Những người bị AIDS hoặc ung thư cần các bác sĩ thực hiện nghiên cứu để cứu sống họ, và thường thì đó là trường hợp mà việc nghiên cứu trên động vật là rất cần thiết trước khi phương pháp này có thể được tìm thấy.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com