Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai điện tích \({q_1}\; = {10^{ - 8}}C;{q_2}\; = -{10^{ - 8}}\;C\)đặt tại A, B trong không khí (AB = 6 cm). Xác định lực tác dụng lên \({q_3}\; = {10^{ - 8}}C\) đặt tại C, nếu: CA = 4cm, CB = 10cm?

Câu 408837:

Hai điện tích \({q_1}\; = {10^{ - 8}}C;{q_2}\; = -{10^{ - 8}}\;C\)đặt tại A, B trong không khí (AB = 6 cm). Xác định lực tác dụng lên \({q_3}\; = {10^{ - 8}}C\) đặt tại C, nếu: CA = 4cm, CB = 10cm?

A. F = 4,725.10-4 N     

B. F = 3,024.10-3N    

C. F = 472,5.10-4N  

D. F = 3024.10-3N

Câu hỏi : 408837

Phương pháp giải:

Công thức tính lực tương tác giữa hai điện tích: \({F_{12}} = \dfrac{{k.\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)


Hợp lực tác dụng lên điện tích: \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)


Vẽ hình. Sử dụng các kiến thức hình học để tính toán.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CA = 4cm, CB = 10cm

  Vì CB – CA = AB nên C nằm trên đường AB, ngoài khoảng AB, về phía A

   

  Ta có:  \(\left\{ \begin{array}{l}{F_1} = \dfrac{{k\left| {{q_1}{q_3}} \right|}}{{A{C^2}}} = 5,{625.10^{ - 4}}N\\{F_2} = \dfrac{{k\left| {{q_2}{q_3}} \right|}}{{B{C^2}}} = 0,{9.10^{ - 4}}N\end{array} \right.\)

  Trên hình vẽ, ta thấy \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) ngược chiều

  Vậy : + \(\overrightarrow F \) cùng chiều \(\overrightarrow {{F_1}} \)

            + Độ lớn: F = F1 – F2 = 4,725.10-4 N

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com