Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nghiệm của phương trình \(\cot x = \cot 2x\) là :

Câu 408896: Nghiệm của phương trình \(\cot x = \cot 2x\) là :

A. \(x = \frac{{k\pi }}{2}\,\,\left( {k \in Z} \right)\)

B. \(x = k\pi \,\,\left( {k \in Z} \right)\)

C. \(x = k2\pi \,\,\left( {k \in Z} \right)\)

D. Kết quả khác

Câu hỏi : 408896

Phương pháp giải:

Giải phương trình lượng giác cơ bản: \(\cot x = \cot \alpha  \Leftrightarrow x = \alpha  + k\pi \,\,\left( {k \in Z} \right)\).

 • Đáp án : D
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ĐK: \(\left\{ \begin{array}{l}\sin x \ne 0\\\sin 2x \ne 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \sin 2x \ne 0 \Leftrightarrow 2x \ne k\pi  \Leftrightarrow x \ne \frac{{k\pi }}{2}\,\,\left( {k \in Z} \right)\).

  \(\cot x = \cot 2x \Leftrightarrow 2x = x + k\pi  \Leftrightarrow x = k\pi \,\,\left( {k \in Z} \right)\,\,\,\left( {ktm} \right)\).

  Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com