Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Lên men X (xúc tác enzym) thu được chất hữu cơ Y và khí cacbonic. Hai chất X, Y lần lượt là

Câu 409245: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Lên men X (xúc tác enzym) thu được chất hữu cơ Y và khí cacbonic. Hai chất X, Y lần lượt là

A. fructozơ, etanol.

B. glucozơ, etanol.

C. glucozơ, sobitol.

D. saccarozơ, glucozơ.

Câu hỏi : 409245

Phương pháp giải:

Lý thuyết về cacbohiđrat.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (C6H10O5)n + nH2O \(\xrightarrow{{{H^ + }}}\) nC6H12O6

   → X là glucozơ C6H12O6

  C6H12O6 \(\xrightarrow{{len\,men\,ruou}}\) 2C2H5OH + 2CO2

  → Y là etanol C2H5OH

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com