Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó hiệu điện thế giữa hai điểm A và B được giữ không đổi và đèn sáng bình thường khi biến trở có điện trở bằng 0. Câu phát biểu nào dưới đây đúng?

Câu 410924:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó hiệu điện thế giữa hai điểm A và B được giữ không đổi và đèn sáng bình thường khi biến trở có điện trở bằng 0. Câu phát biểu nào dưới đây đúng?


A. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu M

B. Đèn sáng yếu đi khi chuyển con chạy của biến trở về đầu M

C. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu N

D. Cả ba câu trên đều không đúng

Câu hỏi : 410924

Phương pháp giải:

Công thức tính điện trở: \(R = \dfrac{{\rho l}}{S}\)


Định luật Ôm: \(I = \dfrac{U}{R}\)


Đèn sáng mạnh lên khi cường độ dòng điện chạy qua đèn tăng và ngược lại.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Mạch gồm: \({R_b}\,\,nt\,{R_D}\)

  Cường độ dòng điện chạy qua đèn là: \({I_D} = {I_b} = \dfrac{U}{{{R_b}\, + {R_D}}}\)

  + Dòng điện có chiều đi từ cực (+) qua dây dẫn qua các thiết bị rồi về cực (-) nên ở đầu M khi con chạy chưa dịch chuyển chiều dài chưa thay đổi thì điện trở là nhỏ nhất nên đèn sáng nhất.

  + Mà: \({R_b} = \dfrac{{\rho l}}{S}\) nên khi con chạy chạy về phía M sẽ làm cho chiều dài biến trở tham gia vào mạch điện giảm đi → Rb giảm. Mà đèn ghép nối tiếp với biến trở nên Rtoàn mạch giảm

  → Cường độ dòng điện qua đèn tăng

  → Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu M.

  Chọn A. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com