Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:

Câu 411019: Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:

A. MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl.  

B. MgO, CaO, CuO, FeO.

C. SO2, CO2, NaOH, CaSO4.

D. CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO.

Câu hỏi : 411019

Phương pháp giải:

Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố oxi

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Chỉ có MgO là oxit

  B. đúng

  C. Chỉ có SO2, CO2 là oxit

  D. Chỉ có CaO, BaO là oxit

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com