Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình vuông ABCD như hình vẽ, tam giác BIG là ảnh của tam giác DIH qua:

Câu 411160: Cho hình vuông ABCD như hình vẽ, tam giác BIG là ảnh của tam giác DIH qua:


A. Phép đối xứng tâm I.

B. Phép quay tâm I góc quay \({90^0}\).

C. Phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow {DI} \).

D. Phép quay tâm A góc quay \({90^0}\).

Câu hỏi : 411160

Phương pháp giải:

Sử dụng khái niệm phép tịnh tiến: \({T_{\overrightarrow u }}\left( A \right) = B \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow u \).

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{T_{\overrightarrow {DI} }}\left( D \right) = I\\{T_{\overrightarrow {DI} }}\left( I \right) = B\\{T_{\overrightarrow {DI} }}\left( H \right) = G\end{array} \right. \Rightarrow {T_{\overrightarrow {DI} }}\left( {\Delta DIH} \right) = \Delta IBG\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com