Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dùng búa đóng một chiếc đinh vào tường, lực nào đã làm cho đinh chuyển động vào tường?

Câu 412289:

Dùng búa đóng một chiếc đinh vào tường, lực nào đã làm cho đinh chuyển động vào tường?

A. Lực của búa tác dụng vào đinh.       

B. Lực của tường tác dụng vào đinh.

C. Lực của đinh tác dụng vào búa.    

D. Lực của búa tác dụng vào tường.

Câu hỏi : 412289

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về các tác dụng của lực

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dùng búa đóng một chiếc đinh vào tường, lực của búa tác dụng vào đinh làm cho đinh chuyển động vào tường.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com