Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổ 1 có 15 học sinh, tổ 2 có 13 học sinh cùng tham gia trồng cây. Tổ 1 trồng nhiều hơn tổ 2 là 8 cây. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau.

Câu 412696: Tổ 1 có 15 học sinh, tổ 2 có 13 học sinh cùng tham gia trồng cây. Tổ 1 trồng nhiều hơn tổ 2 là 8 cây. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau.

A. tổ 1: 80 cây, tổ 2: 72 cây.      

B. tổ 1: 50 cây, tổ 2: 42 cây. 

C. tổ 1: 60 cây, tổ 2: 52 cây.          

D. tổ 1: 70 cây, tổ 2: 62 cây.

Câu hỏi : 412696

Phương pháp giải:

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ


Bước 1: Vẽ sơ đồ minh họa bài toán.


Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.


Bước 3: Tìm số bé.


Số bé =Hiệu: hiệu số phần \( \times \) số phần của số bé.


Bước 4: Tìm số lớn.


Số lớn = Số bé + Hiệu


Hoặc: Số lớn = Hiệu : hiệu số phần \( \times \) số phần của số lớn

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số học sinh tổ 1 nhiều hơn số học sinh tổ 2 là: \(15 - 13 = 2\) (học sinh)

  Mỗi học sinh trồng được số cây là: \(8:2 = 4\) (cây)

  Tổ 1 trồng được số cây là: \(4 \times 15 = 60\) (cây)

  Tổ 2 trồng được số cây là: \(60 - 8 = 52\) (cây)
  Đáp số: Tổ 1: 60 cây, tổ 2: 52 cây.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com