Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Hai chất nào sau đây có cùng công thức phân tử C6H12O6?

Câu 413901:  Hai chất nào sau đây có cùng công thức phân tử C6H12O6?

A. Glucozơ và tinh bột.

B. Glucozơ và fructozơ.

C. Tinh bột và xenlulozơ.

D. Saccarozơ và glucozơ.

Câu hỏi : 413901

Phương pháp giải:

Xem lại CTPT các loại cacbohiđrat đã học.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Glucozơ: C6H12O6

  Fructozơ: C6H12O6

  Saccarozơ: C12H22O11

  Tinh bột và xenlulozơ: (C6H10O5)(khác nhau hệ số n)

  ⟹ Glucozơ và fructozơ cùng CTPT C6H12O6.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com