Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguồn điện có \(r = 0,2\Omega \), mắc với \(R = 2,4\Omega \) thành mạch kín, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu R là 12 V. Suất điện động của nguồn là

Câu 414470:

Nguồn điện có \(r = 0,2\Omega \), mắc với \(R = 2,4\Omega \) thành mạch kín, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu R là 12 V. Suất điện động của nguồn là

A. 11 V.

B. 12 V.

C. 13 V.

D. 14 V

Câu hỏi : 414470

Phương pháp giải:

Vận dụng biểu thức định luật ôm cho toàn mạch: \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)

  Hiệu điện thế giữa hai đầu R: \(U = I.R \Leftrightarrow U = \dfrac{E}{{R + r}}.R\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 12 = \dfrac{E}{{2,4 + 0,2}}.2,4\\ \Rightarrow E = 13V\end{array}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com