Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình hóa học nào sau dùng để điều chế canxi oxit?

Câu 416055: Phương trình hóa học nào sau dùng để điều chế canxi oxit?

A. Ca(OH)2 (dd) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CaO (rắn)  + H2O (hơi)

B. CaCO3 (rắn) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CaO (rắn) + CO2 (hơi)

C. CaSO4 (rắn) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CaO (rắn) + SO3 (hơi)

D. CaSO4 (rắn) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CaO (rắn) + SO2 (hơi).

Câu hỏi : 416055

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức điều chế CaO trong sgk hóa 9 – trang 8

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Loại vì dd Ca(OH)2 không bị nhiệt phân hủy

  B. Thỏa mãn

  C, D Loại vì CaSO4 không bị nhiệt phân hủy.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com