Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy chất nào sau đây đều tác dụng được với CaO

Câu 416056: Dãy chất nào sau đây đều tác dụng được với CaO

A. H2O, SO2, HCl, NO

B. H2O, SO2, HCl, H2SO4

C. H2O, SO2, H2SO4, AgCl

D. H2O, SO2, HCl, CO.

Câu hỏi : 416056

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của CaO: tác dụng với nước, oxit oxit và axit.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Loại NO không phản ứng vì NO là oxit trung tính.

  B. Thỏa mãn

  C. Loại AgCl không phản ứng.

  D. Loại CO là oxit trung tính không phản ứng.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com