Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng giữa dung dịch HCl và NaOH là phản ứng

Câu 416068: Phản ứng giữa dung dịch HCl và NaOH là phản ứng

A. Hóa hợp 

B. Trung hòa 

C. Thế 

D. Phân hủy

Câu hỏi : 416068
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  HCl + NaOH → NaCl + H­2O

  Phản ứng giữa axit và bazơ được gọi là phản ứng trung hòa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com