Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch HCl là

Câu 416075:

Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch HCl là

A. Al, Fe, Pb.

B. Al2O3, Fe2O3, Na2O.

C. Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2.

D. BaCl2, Na2SO4, CuSO4.

Câu hỏi : 416075
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của axit


+ Axit tác dụng được với oxit bazơ.


+ Axit tác dụng được với bazơ.


+ Axit tác dụng được với muối (điều kiện: tạo thành muối mới không tan trong axit hoặc axit tạo thành yếu hơn axit phản ứng).


+ Axit tác dụng với kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa học của kim loại

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A, B, C Loại vì cả 3 chất đều phản ứng.

  D. Thỏa mãn vì cả 3 chất đều không phản ứng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com