Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyên tử nguyên tố oxi. Biết hợp chất này nặng hơn phân tử hiđro 71 lần. Nguyên tử khối và tên nguyên tố R là:

Câu 416328: Một hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyên tử nguyên tố oxi. Biết hợp chất này nặng hơn phân tử hiđro 71 lần. Nguyên tử khối và tên nguyên tố R là:

A. Photpho: M = 31 g/mol 

B. Lưu huỳnh: M =32 g/mol

C. Cacbon: M = 31 g/mol

D. Silic: M =28 g/mol

Câu hỏi : 416328

Phương pháp giải:

+ Bước 1: Đặt công thức có dạng R2O5


+ Bước 2: Dựa vào dữ kiện nặng hơn 71 lần nguyên tử H2 ⟹ MR2O5 = ?


+ Bước 3: MR2O5 =2MR + 5MO ⟹ từ đây tìm được MR = ?


Hợp chất là R2O5 ⟹ MR

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyên tử nguyên tố oxi ⟹ công thức: R2O5

  MR2O5 = 71.MH2 = 71.2 = 142 (đvC)

  MR2O5 = 2MR + 5.MO

  ⇔ 142 = 2MR + 5.16

  ⟹ 2MR = 142 – 80

  ⟹ 2MR = 62

  ⟹ MR = 62/2 = 31 (đvC) ⟹ R là photpho (kí hiệu: P)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com