Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hãy viết CTHH và tính PTK của các hợp chất sau:

a/ Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1O

b/ Amoniac, biết trong phân tử có 1N và 3H

c/ Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1Cu, 1S và 4O

Câu 416332: Hãy viết CTHH và tính PTK của các hợp chất sau:


a/ Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1O


b/ Amoniac, biết trong phân tử có 1N và 3H


c/ Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1Cu, 1S và 4O

A. a) CaO có PTK = 56 đvC; b) NH3 có PTK = 17 đvC; c) CuSO4 có PTK = 160 đvC.

B. a) CaO có PTK = 56 đvC; b) NH3 có PTK = 17 đvC; c) CuSO4 có PTK = 180 đvC.

C. a) CaO có PTK = 56 đvC; b) NH3 có PTK = 27 đvC; c) CuSO4 có PTK = 160 đvC.

D. a) CaO có PTK = 46 đvC; b) NH3 có PTK = 17 đvC; c) CuSO4 có PTK = 160 đvC.

Câu hỏi : 416332

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng 1 sách giáo khoa hóa 8 -  trang 42

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a/ CaO; MCaO = 40 + 16 = 56 đvC

  b/ NH3 ; MNH3 = 14 + 3.1 = 17 đvC

  c/ CuSO4; MCuSO4 = 64 + 32+ 4.16 = 160 đvC

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com