Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất A được tạo nên bởi 1 nguyên tử X liên kết với 1 nguyên tử Y. Biết nguyên tử khối của X nặng gấp 20 lần khí H2 và nguyên tử Y nặng gấp 8 lần khí H2. Phân tử khối của A là

Câu 416341: Chất A được tạo nên bởi 1 nguyên tử X liên kết với 1 nguyên tử Y. Biết nguyên tử khối của X nặng gấp 20 lần khí H2 và nguyên tử Y nặng gấp 8 lần khí H2. Phân tử khối của A là

A. 28 đvC. 

B. 50 đvC. 

C. 56 đvC. 

D. 60 đvC.

Câu hỏi : 416341

Phương pháp giải:

Chất A được tạo nên bởi 1 nguyên tử X liên kết với 1 nguyên tử Y ⟹ công thức A: XY


Dựa vào dữ kiện X, Y nặng gấp H2 ta tìm được nguyên tử khối riêng của X, Y =?


⟹ MXY = MX + MY = ?

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chất A được tạo nên bởi 1 nguyên tử X liên kết với 1 nguyên tử Y ⟹ công thức A: XY

  MX = 20.MH2 = 20.2 = 40 (đvC)

  MY = 8.MH2 = 8.2 = 16 (đvC)

  ⟹ MXY = MX + MY = 40 + 16 = 56 (đvC)

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com