Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường \(0,16 V/m.\) Lực tác dụng lên điện tích đó bằng \(2.10^{-4}N.\) Độ lớn của điện tích đó là

Câu 418220: Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường \(0,16 V/m.\) Lực tác dụng lên điện tích đó bằng \(2.10^{-4}N.\) Độ lớn của điện tích đó là

A. \(1,{25.10^{ - 3}}{\mkern 1mu} C\)

B. \({8.10^{ - 2}}{\mkern 1mu} C\)    

C. \(1,{25.10^{ - 4}}{\mkern 1mu} C\)

D. \({8.10^{ - 4}}{\mkern 1mu} C\)

Câu hỏi : 418220

Phương pháp giải:

Lực điện tác dụng lên điện tích: \(F = \left| q \right|E\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lực điện tác dụng lên điện tích là:

  \(F = E.\left| q \right| \Rightarrow {2.10^{ - 4}} = 0,16.\left| q \right| \Rightarrow \left| q \right| = 1,{25.10^{ - 3}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( C \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com