Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một điện tích điểm \(q = {5.10^{ - 6}}C\) được đặt tại điểm M trong điện trường thì tác dụng của lực điện có độ lớn \(F = {4.10^{ - 3}}N\). Cường độ điện trường tại M có độ lớn là

Câu 418221: Một điện tích điểm \(q = {5.10^{ - 6}}C\) được đặt tại điểm M trong điện trường thì tác dụng của lực điện có độ lớn \(F = {4.10^{ - 3}}N\). Cường độ điện trường tại M có độ lớn là

A. \(9000 V/m.\)

B. \(20000 V/m.\)

C. \(800 V/m.\)

D. \(1250 V/m.\)

Câu hỏi : 418221

Phương pháp giải:

Lực điện: \(\overrightarrow {{F_d}}  = q.\vec E\)

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(F = \left| q \right|E \Rightarrow E = \dfrac{F}{{\left| q \right|}} = \dfrac{{{{4.10}^{ - 3}}}}{{{{5.10}^{ - 6}}}} = 800V/m\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com