Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đáp án nào là đúng khi nói về quan hệ về hướng giữa véctơ cường độ điện trường và lực điện trường:

Câu 418219: Đáp án nào là đúng khi nói về quan hệ về hướng giữa véctơ cường độ điện trường và lực điện trường:

A. \(\overrightarrow E \) cùng phương chiều với \(\overrightarrow F \) tác dụng lên điện tích thử đặt trong điện trường đó

B. \(\overrightarrow E \)cùng phương ngược chiều với  \(\overrightarrow F \) tác dụng lên điện tích thử đặt trong điện trường đó

C. \(\overrightarrow E \)cùng phương chiều với \(\overrightarrow F \) tác dụng lên điện tích thử dương đặt trong điện trường đó

D. \(\overrightarrow E \)cùng phương chiều với  \(\overrightarrow F \) tác dụng lên điện tích thử âm đặt trong điện trường đó

Câu hỏi : 418219

Phương pháp giải:

Cường độ điện trường: \(\vec E = \dfrac{{\vec F}}{q} \Rightarrow \vec F = q\vec E\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\vec F = q\vec E\)

  + \(q > 0 \Rightarrow \vec F \uparrow  \uparrow \vec E\)

  + \(q < 0 \Rightarrow \vec F \uparrow  \downarrow \vec E\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com