Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo có quả nặng khối lượng 200 g đang dao động điều hòa với phương trình \(x = 5.\cos {\left( {20t + \pi } \right)_{}}cm\) , t được tính bằng giấy. Độ cứng của lò xo bằng

Câu 418514: Một con lắc lò xo có quả nặng khối lượng 200 g đang dao động điều hòa với phương trình \(x = 5.\cos {\left( {20t + \pi } \right)_{}}cm\) , t được tính bằng giấy. Độ cứng của lò xo bằng

A. 40 N/m.                             

B.  80 N/m.                              

C.  20 N/m.                             

D. 10 N/m.

Câu hỏi : 418514

Phương pháp giải:

Công thức tính tần số góc  \(\omega = \sqrt {\frac{k}{m}} \Rightarrow k = m.{\omega ^2}\)


Phương trình dao động điều hòa:  \(x = A.\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(x = 5.\cos \left( {20t + \pi } \right) \Rightarrow \omega = 20rad/s\)

  Lại có:  

  \(\omega = \sqrt {\frac{k}{m}} \Rightarrow k = m.{\omega ^2} = 0,{2.20^2} = 80N/m.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com