Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược 1946 - 1954 của nhân dân Việt Nam đã kết thúc thắng lợi bằng sự kiện nào?

Câu 418615: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược 1946 - 1954 của nhân dân Việt Nam đã kết thúc thắng lợi bằng sự kiện nào?

A. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950 thắng lợi.

B. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thắng lợi.

C. Hội nghị Giơnevơ được triệu tập.

D. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được ký kết.

Câu hỏi : 418615

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 155.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược 1946 - 1954 của nhân dân Việt Nam đã kết thúc thắng lợi bằng sự kiện Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được ký kết.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com