Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đa thức \(4{x^2}y - 2x{y^2} + \frac{1}{3}{x^2}y - x + 2{x^2}y + x{y^2} - \frac{1}{3}x - 6{x^2}y\) được rút gọn thành

Câu 419828: Đa thức \(4{x^2}y - 2x{y^2} + \frac{1}{3}{x^2}y - x + 2{x^2}y + x{y^2} - \frac{1}{3}x - 6{x^2}y\) được rút gọn thành

A. \(\frac{1}{3}{x^2}y + {x^2}y + \frac{4}{3}x\)     

B. \(\frac{1}{3}{x^2}y - {x^2}y - \frac{4}{3}x\)     

C. \(\frac{1}{3}{x^2}y + {x^2}y - \frac{4}{3}x\)        

D. \( - \frac{1}{3}{x^2}y - {x^2}y - \frac{4}{3}x\)

Câu hỏi : 419828

Phương pháp giải:

Bước 1: Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau.


Bước 2: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(4{x^2}y - 2x{y^2} + \frac{1}{3}{x^2}y - x + 2{x^2}y + x{y^2} - \frac{1}{3}x - 6{x^2}y\)\( = \left( {4{x^2}y + \frac{1}{3}{x^2}y + 2{x^2}y - 6{x^2}y} \right) + \left( { - 2x{y^2} + x{y^2}} \right) + \left( { - x - \frac{1}{3}x} \right)\)

  \( = \frac{1}{3}{x^2}y - {x^2}y - \frac{4}{3}x.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com