Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(A = 3{x^3}{y^2} + 2{x^2}y - xy\) và \(B = 4xy - 3{x^2}y + 2{x^3}{y^2} + {y^2}\) . Tính \(A + B.\)

Câu 419829: Cho \(A = 3{x^3}{y^2} + 2{x^2}y - xy\) và \(B = 4xy - 3{x^2}y + 2{x^3}{y^2} + {y^2}\) . Tính \(A + B.\)

A. \(5{x^3}{y^2} - {x^2}y - 3xy + {y^2}\)        

B. \(5{x^3}{y^2} + 5{x^2}y + 5xy + {y^2}\)

C. \(5{x^3}{y^2} + {x^2}y + 3xy + {y^2}\)             

D. \(5{x^3}{y^2} - {x^2}y + 3xy + {y^2}\)

Câu hỏi : 419829

Phương pháp giải:

Bước 1: Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau.


Bước 2: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(A + B = 3{x^3}{y^2} + 2{x^2}y - xy + 4xy - 3{x^2}y + 2{x^3}{y^2} + {y^2}\) \( = \left( {3{x^3}{y^2} + 2{x^3}{y^2}} \right) + \left( {2{x^2}y - 3{x^2}y} \right) + \left( { - xy + 4xy} \right) + {y^2}\)

  \( = 5{x^3}{y^2} - {x^2}y + 3xy + {y^2}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com