Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất tác dụng được với dung dịch axit HCl là

Câu 421602: Chất tác dụng được với dung dịch axit HCl là

A. Ag.

B. Cu.

C. Fe. 

D. Au.

Câu hỏi : 421602

Phương pháp giải:

Kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại có pư với dd HCl.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Fe là kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại nên có pư với dd HCl

  PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com