Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

Câu 422149: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. HCl.

B. NaCl.

C. Na2CO3.

D. NH4Cl.

Câu hỏi : 422149

Phương pháp giải:

Dựa vào pH để xác định môi trường dung dịch


pH > 7: Môi trường bazơ.


pH < 7: Môi trường axit.


pH = 7: Môi trường trung tính

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. HCl → H+ + Cl- : HCl phân li ra H+ môi trường axit

  B. NaCl → Na+ + Cl-: Môi trường trung tính

  C. Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

  CO32- + H2O ⇔ HCO3- + OH-

  Trong dd có OH- nên ⟹ môi trường bazơ pH > 7

  D. NH4Cl → NH4+ + Cl-

  NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+:  H3O+ giống như H+ ⟹ có môi trường axit pH < 7

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com