Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch nào sau đây có pH = 7?

Câu 422151: Dung dịch nào sau đây có pH = 7?

A. CH3COONa.

B. AlCl3.

C. Na2SO4.

D. (NH4)2SO4.

Câu hỏi : 422151

Phương pháp giải:

Môi trường của dung dịch dựa vào pH


pH > 7: Môi trường bazơ.


pH < 7: Môi trường axit.


pH = 7: Môi trường trung tính

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. CH3COONa muối tạo bởi bazơ (NaOH) và gốc axit yếu (CH3COOH) nên có môi trường bazơ ⟹ pH >7

  B. AlCl3 là muối tạo bởi bazơ yếu (Al(OH)3) và gốc axit mạnh (HCl) nên có môi trường axit ⟹ pH < 7

  C. Na2SO4 là muối tạo bởi bazơ mạnh (NaOH) và gốc axit mạnh (H2SO4) nên có môi trường trung tính pH = 7

  D. (NH4)2SO4 là muối tạo bởi bazơ yếu (NH4OH) và gốc axit mạnh (H2SO4) nên có môi trường axit ⟹ pH < 7

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com