Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích lần lượt là 4.10−8 C và 1,4.10−7 C. Cho hai quả đầu tiếp xúc với nhau, sau đó tách chúng ra xa. Điện tích mỗi quả cầu sau khi tách ra là

Câu 422314: Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích lần lượt là 4.10−8 C và 1,4.10−7 C. Cho hai quả đầu tiếp xúc với nhau, sau đó tách chúng ra xa. Điện tích mỗi quả cầu sau khi tách ra là

A.  9.10−8 C                             

B.  4.10−8 C                             

C. 5.10−8 C                             

D.  1,4.10−7 C

Câu hỏi : 422314

Phương pháp giải:

Khi cho hai quả cầu nhiễm điện tiếp xúc với nhau thì các electron có thể di chuyển từ vật này sang vật kia cho đến khi hai quả cầu có cùng điện tích.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện tích của mỗi quả cầu sau khi tiếp xúc là :

  \(q = \frac{{{q_1} + {q_2}}}{2} = \frac{{{{4.10}^{ - 8}} + 1,{{4.10}^{ - 7}}}}{2} = {9.10^{ - 8}}C\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com