Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan vừa đủ 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là:

Câu 423140: Hòa tan vừa đủ 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là:

A. 60 gam 

B. 40 gam 

C. 50 gam 

D. 73 gam

Câu hỏi : 423140

Phương pháp giải:

+) Tính số mol HCl theo PT: CaO  +   2HCl → CaCl2 + H2O


+) Từ số mol tính khối lượng HCl ⟹ khối lượng dd HCl 

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nCaO = 0,1 mol

  PTHH: CaO    +   2HCl → CaCl2 + H2O

             0,1 mol → 0,2 mol

  Theo PTHH: nHCl = 2nCaO = 2.0,1 = 0,2 (mol)

  ⟹ mHCl = nHCl ×MHCl = 0,2.36,5 = 7,3 gam

  ⟹ Khối lượng dd HCl đã dùng là: ${{m}_{HCl}}=\frac{7,3.100\%}{14,6\%}=50\,(gam)$

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Đặng Đức Thắng cho e hỏi là tính khối lượng dd HCL là dùng theo cthức : mdd=mct.100/C% thì mct ở đây là mCaO là 5.6g chứ sao lại là mHCL là 7.3g ạ ? Mong các Mod giải đáp thắc mắc này giúp em với !
   Thích Trả lời 04/09/2020 17:25 Tỉ lệ đúng 0 %

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com