Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phản ứng hạt nhân: \({}_{11}^{23}Na + p \to X + {}_{10}^{20}Ne\). Hạt nhân \(X\) là hạt

Câu 423944: Cho phản ứng hạt nhân: \({}_{11}^{23}Na + p \to X + {}_{10}^{20}Ne\). Hạt nhân \(X\) là hạt

A. \({\beta ^ + }\).

B. \({\beta ^ - }\).

C. \(\gamma \).

D. \(\alpha \).

Câu hỏi : 423944

Phương pháp giải:

Sử dụng định luật bảo toàn số nuclon và số notron

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có phản ứng hạt nhân: \({}_{11}^{23}Na + {}_1^1p \to {}_X^AX + {}_{10}^{20}Ne\)

  Áp dụng định luật bảo toàn số nuclon và số notron, ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}23 + 1 = A + 20\\11 + 1 = X + 10\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}A = 4\\X = 2\end{array} \right. \Rightarrow X = {}_2^4He\)

  Vậy hạt nhân X là hạt \(\alpha \).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com