Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch amoniac có chứa 

Câu 424315: Dung dịch amoniac có chứa 

A. NH3.

B. NH3, OH-.

C. NH4+, OH-.

D. NH3, NH4+, OH-.

Câu hỏi : 424315

Phương pháp giải:

Dựa vào sự phân li của NH3 trong nước, từ đó xác định được thành phần có mặt trong dung dịch.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PT phân li: NH3 + H2O  ⇄  NH4+  + OH-

  Thành phần dung dịch amoniac gồm: NH3, NH4+, OH-.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com