Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhỏ từ từ dung dịch amoniac đến dư vào ống nghiệm chứa dung dịch nhôm clorua có hiện tượng

Câu 424316: Nhỏ từ từ dung dịch amoniac đến dư vào ống nghiệm chứa dung dịch nhôm clorua có hiện tượng

A. xuất hiện kết tủa sau đó kết tủa tan.

B. xuất hiện kết tủa keo trắng.

C. xuất hiện kết tủa nâu đỏ.

D. xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa chuyển đen.

Câu hỏi : 424316

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học amoniac sgk hóa 11 - trang 33.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PTHH: AlCl3 + 3NH3 + 3H2O  Al(OH)3↓ + 3NH4Cl.

  ⟹ hiện tượng: xuất hiện kết tủa keo trắng chính là Al(OH)3

  Đáp án B

  Chú ý:

  Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính, tan được trong dd kiềm dư, nhưng dd NH3 có tính bazơ yếu nên không thể hòa tan được Al(OH)3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com